Dana

Dana betekent vrijgevigheid. Binnen het boeddhisme wordt vrijgevigheid vaak in één adem genoemd met andere deugden zoals mediteren en juist spreken en handelen.

Het Vipassana-meditatiecentrum streeft deze deugden na en is voor zijn voortbestaan afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Het Vipassana-meditatiecentrum heeft geen winstoogmerk.

Vrijgevigheid in boeddhistische context betekent dat de ontvanger geen hoge verwachtingen koestert. Ook betekent het dat de gever bepaalt in welke mate hij wil bijdragen. Hierbij kan hij rekening houden met zijn draagkracht en eigen behoefte om bij te willen dragen. Wanneer je in de gelegenheid wordt gesteld om dana te geven aan het centrum (zoals tijdens meditatieavonden), dan is dit voornamelijk voor instandhouding van het pand bedoeld. Bij een retraite is het vaak ook mogelijk om, naast het basisbedrag voor het dekken van de kosten van de retraite zelf, dana te geven aan de leraar of begeleider. Dan wordt dit expliciet aangegeven.

We zijn een ieder oprecht dankbaar voor zijn/haar bijdrage!

Stichting Vipassana-Meditatie Groningen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen, zoals bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Meer informatie hier.