Chanting voor vrede

“Na hi verene verani – sammantide kudacanam
averena ce sammanti – esa dhammo sanantan”

(Dhammapada 5)

Haat wordt nooit door haat gestild maar door verzoening wordt haat gestild.
Dit is een eeuwige natuurwet.


“Diso disan yam tam kayira – veri va pana verinam
micchapahihitam cittam – papiyo nam tato kare”

(Dhammapada 42)

Wat vijanden en haters elkaar ook aandoen, niets is zo belangrijk als het onderkennen eigen opvattingen in de verkeerde richting en de schadelijke gevolgen daarvan.


“Dukkha patta ca ni dukkha – bhaya patta ca ni bhaya
sokha patta ca ni sokha – hontu sabbe pi panino”

Moge een ieder met pijn vrij zijn van pijn
moge een ieder met angst vrij zijn van angst
moge een ieder met verdriet vrij zijn van verdriet
moge alle levende wezens ultieme vrijheid verwezenlijken.


De nieuwsberichten over het oplaaiende terrorisme in Europa brengen ongeloof, afschuw en vragen teweeg. Bovenstaande introspectieve woorden van Boeddha gaan uit van een universele religie-overstijgende waarheid waarin (zelf)inzicht, erkenning van leed, verzoening en compassie centraal staan. Morgenochtend om 10u zal de meditatieochtend worden aangevangen met het herhaaldelijke chanten van deze verzen, als een soort van mantra. Daarna wordt er in stilte gemediteerd.

Voor meer informatie over de zondagochtend waarbij zowel wordt gechant als gemediteerd, zie deze pagina.