Informatiebijeenkomst 3 juni

Informatiebijeenkomst in verband met grensoverschrijdend gedrag door monnik Mettavihari

Woensdagavond 3 juni a.s. om 19.30 uur is er in het Vipassana-meditatiecentrum Groningen een besloten informatiebijeenkomst voor cursisten en sangha-leden in verband met de bekendmaking van het plegen van seksueel misbruik door de Thaise monnik Mettavihari. De normale meditatieavond met dhamma-talk vervalt die avond.

Seksueel misbruik

Zondag 24 mei jl. heeft de NOS aandacht besteed aan boeddhistische monniken en leraren in Nederland die zich de afgelopen decennia schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van leerlingen. Een van de leraren die hiervan wordt beschuldigd is de Thaise monnik Mettavihari. Sinds zijn komst in Nederland begin jaren ’70 heeft hij zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikt of heeft pogingen daartoe gedaan. Hij is hier zowel begin jaren ’80 als midden jaren ’90 op aangesproken door respectievelijk het bestuur van de tempel in Waalwijk en door een meditatieleraar tijdens een retraite in 1995. De laatste keer heeft hij aangegeven dit niet weer te zullen doen. Daarmee leek de kwestie voor de leerlingen/leraren afgesloten te zijn. Mettavihari is in 2007 overleden.

Leerlingen treden alsnog in de openbaarheid

Eerder deze maand besloot een aantal leraren – allen voormalige leerlingen van Mettavihari – het grensoverschrijdende gedrag naar buiten te brengen. Reden om nu openheid te geven is volgens deze groep dat recent eigen onderzoek laat zien dat het misbruik veel omvangrijker was dan zij tot nu toe dachten.

boeddhazaalRelatie met Vipassana-meditatiecentrum

Mettavihari was destijds betrokken bij het tot stand komen van het Vipassana-meditatiecentrum Groningen. Frits Koster, die tijdelijk als monnik in het Centrum heeft gewoond en Ank Schravendeel waren leerlingen van hem. Inmiddels is bekend geworden dat Mettavihari tijdens een groepssessie in de jaren ’80 in Groningen een deelnemer ongewenst benaderd heeft.

Ingaan op vragen

We hebben gemerkt dat er bij onze sangha-leden en bezoekers van het Centrum vragen leven. Tijdens de informatiebijeenkomst zal Ank Schravendeel vragen beantwoorden over de publicatie van en het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Mettavihari. Het bestuur zal vooral ingaan op de acties die zij neemt om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie.