Verblijf van monnik uit Sri Lanka

Eergisteren, maandag 12 juni, is de meditatieleraar Bhante Seelagawesi Thero in Nederland aangekomen. De 54-jarige uit Sri Lanka afkomstige boeddhistische monnik vervolgt zijn programma’s hier in Nederland t/m 22 juni en zal vanaf vandaag (14 juni) overnachten in het meditatiecentrum.

De afgelopen maand was Bhante Seelagawesi Thero in de V.S., Canada, Engeland en Frankrijk te gast om zijn ervaringen met het leven als monnik te delen, geïnteresseerden te begeleiden op het meditatiepad en de leringen van de Boeddha onder de aandacht te brengen.

De monnik is afhankelijk van aalmoezen en eet eenmaal per dag, eten meebrengen wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie en een overzicht van het programma, zie hier.