We hebben een nieuw rekeningnummer!

We zijn overgestapt naar een rekening bij Triodos Bank. Triodos past beter bij de visie van het meditatiecentrum: de bank investeert alleen in organisaties die bijdragen aan een duurzamere samenleving. Die aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat economische bedrijvigheid een positief effect kan en moet hebben op samenleving, milieu en cultuur.

De wijziging betekent dat wanneer je een bedrag overmaakt naar het Vipassana-meditatiecentrum via internetbankieren, je in je adresboek het rekeningnummer moet aanpassen. Het oude rekeningnummer wordt binnenkort afgesloten; wanneer je deze daarna onverhoopt gebruikt wordt je betaling teruggestort.

Het nieuwe rekeningnummer is NL51 TRIO 0338 8307 90.