Stichting & Bestuur/ANBI

ANBI-status

Stichting Vipassana-Meditatie Groningen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u en wij gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen, zoals bij erven, schenken en giften. Denk bijvoorbeeld aan giftenaftrek.

Doel Stichting Vipassana-Meditatie Groningen

Stichting Vipassana-Meditatie Groningen is in 1988 opgericht. Volgens artikel 2 van de statuten luidt het doel van onze instelling: “Het bevorderen van de beoefening der Vipassana- of inzichtsmeditatie, het deelnemen in de studie, het in de praktijk brengen en het verspreiden van de leer van Boeddha, het werk van boeddhistische monniken met name in Groningen te ondersteunen. De stichting neemt zich voor haar werk te baseren op wetenschappelijke, culturele, educatieve en menslievende doeleinden. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en met name door het organiseren van meditatiecursussen in de vorm van wekelijkse avonden, weekenden en retraites door bevoegde leraren, het realiseren en in stand houden van een centrum waarin Vipassana-meditatie wordt beoefend en boeddhisme in de ruimere zin gepraktiseerd kan worden, evenals verwante activiteiten kunnen plaats vinden en het vertalen en uitgeven van geschriften.”

Gegevens Stichting Vipassana-Meditatie Groningen

Bezoek- en postadres: Kamerlingh Onnesstraat 71
Postcode en plaats: 9727 HG Groningen
Telefoonnummer: 06–44143828
IBAN: NL51 TRIO 0338 8307 90
KvK-nummer: 41011507
RSIN / fiscaalnummer: 8052.21.177

Bestuur

Sinds februari 2021 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

  • voorzitter: Jeanine Deen
  • secretaris: Ron Propst
  • penningmeester: Katharina de Jong
  • algemeen bestuurslid: René Bannink

De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding. Wel kunnen ze, evenals alle andere vrijwilligers, gebruik maken van een reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in de kosten (maximaal € 120,- per jaar) voor het volgen/bijwonen van meditatiecursussen of retraites die door de stichting zelf worden georganiseerd.

Visie

De visie van het meditatie centrum is vastgelegd voor de periode 2020 – 2025. 

Visiedocument 2020 – 2025

Jaarverslagen

Financiële Jaarrekeningen