Dana: Financiële bijdragen aan het Vipassana Meditatiecentrum Groningen

De Boeddha begon zijn onderricht vaak met het benadrukken van het belang van het beoefenen van Dana, ook wel vrijgevigheid genoemd. Het beoefenen hiervan neemt binnen het Vipassana Meditatiecentrum Groningen een belangrijke plaats in. Het centrum biedt alle haar vrijwillig gegeven activiteiten aan op basis van vrijgevigheid (dana). Dit wil zeggen dat de deelnemers zelf hun financiële bijdrage bepalen en  doneren. Om zicht te geven op door ons gemaakte kosten per activiteit, is de volgende richtingwijzer.

Voor onze kosten voor retraites, voor voeding, onderdak en bijkomende organisatiekosten hanteren we de volgende richtprijzen:

  • € 60,00 per etmaal. Een weekend €120,00
  • voor een (doorlopende) groepsbijeenkomst zijn €10,00 (voor een fysieke groep). Een doorlopende groep van bijvoorbeeld 6 bijeenkomsten komt neer op € 60,00 per persoon.
  • € 7,00 (voor online deelname)
  • € 17,50 voor een meditatie dag.

Deze bedragen zijn richtbedragen. Het staat je vrij om te geven wat jij wilt en kan. Je kunt meer óf minder geven. Zo hopen wij kostendekkend te zijn. Al voor aanvang van onze activiteiten maken wij (on)kosten en we zijn dan ook blij als de dana voor de (on)kosten wordt overgemaakt voordat de activiteit begint. De dana voor de vrijgegeven begeleiding kan dan later, tijdens of na de activiteit worden gegeven.

Helaas is het zo dat het meer dan eens voorkomt dat mensen zich aanmelden voor een activiteit en niet komen of zich laat afmelden. Dat heeft natuurlijk consequenties. Voor mensen die op een wachtlijst staan en graag hadden deelgenomen aan de activiteit en/of vanwege kosten die door het centrum zijn gemaakt, die dan niet worden gedekt.

We hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden: Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de activiteit, meld je dan zo snel mogelijk af. Je kan dan echter nog wel vrijgevigheid beoefenen, door (een deel van de) je bijdrage niet terug te vragen. Zodat je betaling ten goede mag komen aan het centrum en aan het doorgeven van de beoefening. Hartelijk dank daarvoor.

Mijn gekozen bijdrage: € -