Dāyaka informatie

Over Dayaka zijn, donateur worden bij Vipassana Meditatiecentrum Groningen.

Het Vipassana Meditatiecentrum Groningen (VMG) is en biedt een gemeenschap (sangha) van mediterenden. Als spirituele vrienden bewandelen we samen het achtvoudige pad van de Boeddha dat ons naar bevrijding leidt. Iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt, is uitgenodigd om te ondersteunen. Velen van jullie doen dat al, via een eenmalige gift, of via een maandelijkse dana. Wie maandelijks bijdraagt, is dayaka – het Pali-woord voor “ondersteuner” of “weldoener”. Dit woord keert regelmatig terug in de oudste Boeddhistische teksten.

Als dayaka draag je zowel in praktische als in spirituele zin bij. Het praktische is dat we flexibeler leuke dingen kunnen organiseren voor mediterenden. Bovendien hoeven we dan niet voor alle activiteiten steeds iets te vragen om de kosten te dekken. Het vereenvoudigt. En dat is belangrijk, voor ons en voor jou als mediterende.

De spirituele reden is dat we gezamenlijk mediteren en we door contributies ook in formele zin een gemeenschap vormen van mediterenden. Hoe je dat zelf ervaart of invult en hoe zich dat kan ontwikkelen kan nog alle kanten op. Maar we hopen op verbinding, wederkerigheid en gezamenlijkheid.

Een ander aspect is dat je met jouw contributie het Vipassana Meditatiecentrum Groningen ondersteunt. Dit kan ook inspirerend en ondersteunend zijn voor je eigen pad en meditatie. De beoefening van dana/vrijgevigheid staat ten slotte aan de basis van ieder pad van bevrijding en inzicht. Je donatie wordt enorm op prijs gesteld en maakt ons blij.

Voel je welkom om deel uit te maken van deze groeiende gemeenschap van mediterenden, online of live. Verbonden door dat mooie wat de meditatie ons kan brengen: toenemende wijsheid en compassie en daarmee een lichter leven.

Hoe zit het als je met regelmaat financieel wilt ondersteunen?
Een maandelijkse ondersteuning van een door jou vrij te kiezen bedrag wordt dankbaar ontvangen. Het wordt gebruikt voor de vaste kosten van Vipassana Meditatiecentrum Groningen en neemt daarmee voor het centrum zorgen weg. Mocht je op een andere manier willen bijdragen, neem dan graag contact met ons op via penningmeester@vipassana-groningen.nl

Is het verplicht?
Natuurlijk niet! Je hoeft natuurlijk geen dayaka te worden om onderdeel te zijn van de meditatiegemeenschap. Je bent altijd welkom. En als je wilt bijdragen door te helpen met andere klusjes, de nieuwsbrief of organisatie van activiteiten, dan hopen we dat je ons dat zal laten weten!

Dana
Het centrum biedt alle activiteiten aan op basis van dana. Zij begeleiden de activiteit omdat ze het belangrijk vinden dat de lessen van de Boeddha en de oefening de wereld in blijven komen. Mediteren doen we immers niet alleen voor onszelf, we dragen bij aan een vreedzamere binnenwereld en buitenwereld.

Je kan op elk moment dayaka worden en blijven, zolang als jij dat wilt!

Aanmelden: Stuur een mail naar penningmeester@vipassana-groningen.nl. We sturen je hiertoe per mail verdere informatie met betrekking tot de gang van zaken rond automatische incasso hiervan.
Alvast Heel Hartelijk Dank Namens het Bestuur