Gedragscode

Het Vipassana-meditatiecentrum Groningen (VMG) streeft er naar een open en transparant centrum te zijn. Mediterenden en andere bezoekers moeten zich er op hun gemak kunnen voelen en vertrouwen hebben dat ze op een harmonieuze en veilige manier bezig kunnen zijn met hun eigen spirituele ontwikkeling. Het VMG beseft dat deelnemers zich kwetsbaar opstellen en dat daarom een gedragscode belangrijk is. Deze pagina beschrijft onze gedragscode en de klachtenregeling. Onderaan de pagina staat informatie over de vertrouwenspersoon en hoe contact met haar op te nemen.

Een gedragscode helpt de veilige sfeer te bewaken en te ondersteunen. De gedragscode van het VMG is gebaseerd op de Vijf Voorschriften waar Theravada-boeddhisten zich aan conformeren. We voorkomen leed en verdiepen onze meditatie, door:

  • …in gedachten en daden het niet-doden en niet-kwetsen te ontwikkelen. De intentie van compassie betekent respect voor alle leven.
  • … niet te nemen wat niet aan ons gegeven is. De intentie van vrijgevigheid betekent respect voor eigendommen van anderen.
  • … niet te liegen en roddelen, en geen grove en loze woorden te gebruiken. De intentie van opmerkzaamheid betekent respect voor stilte, zwijgen en het kiezen van weloverwogen woorden.
  • … in seksueel opzicht met respect om te gaan met jezelf en de ander en geen leed te veroorzaken. De intentie van integriteit betekent respect voor grenzen in de omgang, ook tussen leraar en leerling. In het VMG zijn seksuele uitingen niet gepast.
  • … ons te onthouden van bedwelmende middelen zoals rookwaren, alcohol en drugs. De intentie van achtzaamheid betekent respect voor het proces dat leidt tot bevrijding van lijden.

Het Vipassana-meditatiecentrum Groningen is aangesloten aan de BUN (Boeddhistische Unie Nederland) en volgt daarom ook de ethische code die in 2020 is vastgesteld door haar leden.

Klachtenregeling

Het Vipassana Meditatiecentrum Groningen (VMG) is van mening dat klachten een belangrijke bron kunnen zijn om de kwaliteit van haar functioneren te verbeteren. Ze vindt het belangrijk dat ze serieus en correct omgaat met klachten. Een klacht is informatie over iets dat verkeerd is gegaan of fout is aan een uiting of activiteit van VMG, volgens de beleving van iemand. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk zijn. Klachten worden bij binnenkomst genoteerd op een klachtenformulier.  Alle binnengekomen klachten worden door medewerkers of bestuursleden bij een externe klachtenfunctionaris gemeld.
Het onderwerp waar de klacht over gaat, wordt gebruikt als voorbeeld/discussiestuk, om gedrag in zo’n situatie te bespreken en om samen te overleggen, hoe dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Zo leren we samen aan een oplossing te werken, naar aanleiding van een klacht.

Vertrouwenspersoon

De onafhankelijke vertrouwenspersoon van het VMG is Nelly Hazen, zij is trainer/coach Communicatie, Leiderschap en Samenwerking bij het Wenckebach Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Je kunt contact met de vertrouwenspersoon opnemen via de mail of telefonisch.
Nelly Hazen
Mail: p.c.g.hazen@inter.nl.net
Tel: 050 5412852 (b.g.g. graag inspreken op de voicemail)

Ook is er een extern vertrouwenspersoon vanuit de BUN. Meer informatie hierover kan hier gevonden worden.