Uitleenprocedure

Bibliotheek

In de keuken staat een deel van onze bibliotheek. U kunt boeken lenen via een vaste medewerker van ons centrum.

In de smalle kast staat de catalogus. Deze is altijd toegankelijk. De catalogus is ook on line te raadplegen.

U kunt per keer één boek lenen voor maximaal een maand. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij het zoekraken van een boek worden de kosten in rekening gebracht.

Lenen:

Neem de roze kaart uit het boek en schrijf hierop
a: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en
b: de datum van uitlening (schrijf nog niets bij ‘retour’, maar noteer wel de uiterste inleverdatum op een uitleenbriefje of in uw agenda)

Geef de roze kaart aan de medewerker; deze plaatst hem in het desbetreffende doosje.

Terugbezorgen:

Meld bij een vaste medewerker dat u een boek wilt terugbrengen. Deze vult op de roze kaart de retourdatum in, steekt deze kaart weer in het boek en plaatst het terug in de kast.

Openingstijden

De winkel en bibliotheek zijn iedere woensdagavond toegankelijk van 19.00 tot 19.30, dus voorafgaand aan de open meditatie.
Verder voorafgaand aan en na activiteiten van het Vipassana Centrum Groningen (dus niet van huurders), als het de begeleiders schikt.

Winkel

In de Boeddhazaal (beneden) is een vitrinekast met nieuwe boeken. U kunt deze aanschaffen via een vaste medewerker (begeleider, bestuurslid, bibliotheekvrijwilliger) van het Vipassana-centrum.

De medewerker stort het geld in de kas en noteert de verkoop.