Verslag Vesak viering 20 mei 2023

We hebben besloten de Vesakviering (meestal de eerste volle maan in mei) te verschuiven naar 20 mei. Bhante Seelagaweesi Thero, monnik in Sr Lanka, begeleidde deze bijeenkomst. Met Vesak vieren we de geboorte, het overlijden en bereiken van de verlichting van de Boeddha.

Het pand was versierd met bloemen, en ook waren de banieren opgehangen, zodat je van buitenaf kon zien dat het feest was. Na een uitgebreide chanting ging de bhante in op het leven van de Boeddha, de vier edele waarheden en het achtvoudige pad. Tijdens een meditatie daarna reciteerde hij de heilzame kwaliteiten van de Boeddha.

Vervolgens werd een uitgebreide lunch aangeboden aan de monnik, waarna alle aanwezigen mee kon eten in de Boeddhazaal. De lunch was heel feestelijk opgemaakt, en was bovendien erg lekker.

Na de lunch hield de bhante een korte lezing over dana, vrijgevigheid. Hij noemde drie vormen van dana:  de eerste vorm is aanbieden van materiele zaken, zoals voedsel, kleding, onderdak en medicijnen (en geld). Dit biedt vijf voordelen: een lang leven, schoonheid, comfort, energie, en wijsheid. De tweede vorm is het bieden van veiligheid aan anderen, door je te onthouden van stelen, liegen en seksueel wangedrag. De derde vorm is ‘dhamma-dana’, het doorgeven van de leer van de Boeddha. De lezing werd afgesloten met chanten van een vers uit de Dhammapada (204). Hieronder tref je de vertaling aan van Paul Boersma. Je kunt deze lezing en chanting beluisteren op de Dhammatalk pagina en ook onderaan dit bericht.

Gezondheid is het rijkst’ bezit

Tevredenheid de mooiste schat

Vertrouwen is de beste vriend

Nirwana (verlichting) ’t allerhoogst’ geluk

Tenslotte kregen deelnemers die dat wilden een armbandje aangeboden, waarin zevendertig knoopjes gemaakt zijn. Deze knoopjes corresponderen met de 37 factoren die bijdragen aan verlichting.

Lezing ‘Vesak 2023’:

Lezing ‘Dana’: