Boeddhistisch film festival online 30 mei a.s.

Namens de Boeddhistische Film Festival Europa (BFFE) community:

Beste vrienden van de Boeddhistische Film Festival Europa community en
spiritueel geïnteresseerden!

BFFE online! belicht onderwerpen die ons allen aangaan. Gekoppeld aan
films die je raken! De wereld zelf is ons speelveld. Voor meer
compassie, geweldloosheid en aandacht voor alle levende wezens.

Onze laatste BFFE online! voor de zomer heeft als thema:
‘Duurzaamheid van binnenuit’.
Wees hartelijk welkom op zondag 30 mei van 11:00 tot 12:00 uur.

De bijeenkomst vindt plaats via Zoom. Registreer je nu via deze link:

https://forms.gle/2Ho7CAqaXrm45oFL7

De grote vraag van onze tijd is wat voor mens- en wereldbeeld we zullen
moeten ontwikkelen om een duurzame toekomst voor onszelf en de overige
bewoners van deze planeet mogelijk te maken. Het is een fascinerend
gegeven dat de leer van de Boeddha allerlei uitgangspunten biedt die ons
hierbij kunnen helpen. Het gaat hier om wat we ‘de binnenkant van
duurzaamheid’ zouden kunnen noemen.

Wij verwelkomen Matthijs Schouten. Hij studeerde biologie, vergelijkende
godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Als ecoloog en
natuurfilosoof is hij verbonden aan Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij
bijzonder hoogleraar aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland)
en in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Universiteit
Wageningen. Over de rol die de natuur speelt in het menselijk denken
publiceerde hij ondermeer de boeken ‘Spiegel van de natuur ‘ en ‘De
positie van de zwijgende natuur’. Matthijs is tevens boeddhistisch
leraar en voorzitter van het BFFE.

Als tweede gast verwelkomen wij bioloog Arita Baaijens. Als enige
westerse vrouw bereisde zij met haar eigen kamelenkaravaan de Sahara en
daarna ging zij op zoek naar het legendarische Shambala, een verborgen
paradijs ten noorden van de Himalaya. Als bioloog vraagt ze zich af hoe
het kan dat een heel volk een andere werkelijkheid lijkt te ervaren dan
zijzelf. Kan landschap de geest beïnvloeden?

In 2014 werd Arita onderscheiden met de internationale Women of
Discovery Humanity Award. Haar boektitels spreken boekdelen. In
‘Paradijs in de Polder’ onderzoekt zij wat landschappen ons te vertellen
hebben en laat zij middels taal zien wat wij belangrijk vinden. Onze
woordenschat is karig bedeeld met gevoelswoorden voor natuur en
landschap.

BFFE-directeur Babeth M. VanLoo gaat in gesprek met Matthijs en Arita
over ‘Duurzaamheid van binnenuit’. Je kunt ‘live’ vragen stellen via de
chat. Ilone Inge, productie-assistent van BFFE, is de moderator.

In de eerder op het Boeddhistisch Film Festival in 2018 vertoonde film:
‘The Way Out’ van regisseur Wouter Verhoeven zegt Zenmeester Thich Nhat
Hanh ‘The way out is in’. ‘De oplossing voor klimaatverandering ligt
binnen onszelf’. Kijk deze film vooraf of na de bijeenkomst via:

www.npostart.nl/de-boeddhistische-blik/28-10-2018/KN_1702585 [3]
Matthijs Schouten over ‘Duurzaamheid van binnenuit’

Het geologisch tijdvak waarin we nu leven, wordt het Antropoceen
genoemd: het tijdvak waarin de mens het aanzien van de aarde is gaan
bepalen. Dat klinkt in eerste instantie geruststellend want de term
suggereert dat we nu alles onder controle hebben. Het tegendeel is waar.
Het Antropoceen wordt gekenmerkt door grote onzekerheid omdat zich
daarin de een na de andere crisis ontvouwt die de toekomst van de
mensheid bedreigt: de ecologische crisis, de milieucrisis, de
klimaatcrisis en nu ook de Corona-crisis.

Deze onzekerheid over de toekomst wordt op verschillende manieren
tegemoet getreden. Een verontrustend aantal mensen zoekt een toevlucht
in ontkenning zoals de ‘Trump-wereld’ en de ‘Baudet-wereld’ ons laten
zien. Anderen, de zogenoemde ecomodernisten, vertrouwen in de wetenschap
en geloven dat we met technologische innovaties de crises kunnen
bedwingen. Meer en meer mensen stellen echter dat de gegevenheden van
het Antropoceen ons ertoe dwingen onze positie als mens op deze aarde te
heroverwegen. Het gaat hier om wat we ‘de binnenkant van duurzaamheid’
zouden kunnen noemen.

Arita Baaijens over ‘Duurzaamheid van binnenuit’

Als dijkenbouwers zetten we natuur naar onze hand, ‘maakbaarheid’ is ons
kenmerk geworden. We voelen ons eigenaars van de natuur. We verkavelen,
baggeren, strooien windmolenparken uit over zee. We manipuleren de
elementen zonder het land of de zee ooit iets te vragen of te bedanken.
Want ontzag, respect of liefde voor natuur, daar koop je niets voor. En
zo poetsten we in de loop van de eeuwen de intieme omgang met water,
planten, dieren en bodemleven uit ons hart en uit onze woordenschat.

In zo’n afgepaste manier van denken komt niet eens de gedachte op dat
andere levensvormen óók weet hebben van de wereld. Hoog tijd om onze
relatie met natuur te dekoloniseren. Dat vereist een flinke portie
magie, de magie van herwilderde taal die nieuwe denksporen mogelijk
maakt!

Wij kijken uit naar een vruchtbaar samenzijn.

Hartegroet,
Team Boeddhistisch film festival