Grensoverschrijdend gedrag

In het Boeddhistisch Dagblad heeft afgelopen week een ingezonden brief gestaan waarin zes Vipassana-meditatieleraren aangeven dat de boeddhistische monnik en meditatieleraar Mettavihari in de jaren ’80 van de vorige eeuw seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tijdens retraites op verschillende locaties in Nederland. Zij waren op dat moment leerlingen van Mettavihari. Ank Schravendeel, onze huisleraar, is één van deze ondertekenaars. Ze heeft het bestuur, meditatiebegeleiders en vrijwilligers kortgeleden hiervan op de hoogte gebracht .

Het bestuur en alle andere betrokkenen hebben geschokt gereageerd. De seksuele toenaderingen en handelingen vonden plaats tijdens retraites waar Mettavihari in functie was als meditatieleraar. Het bestuur keurt zijn gedrag nadrukkelijk af.

De gedachten van het bestuur gaan uit naar alle betrokken die door Mettavihari ongewenst seksueel zijn benaderd. Mocht iemand behoefte aan contact hebben, dan verwijzen we graag naar de contactadressen die genoemd worden in de beide artikelen in het Boeddhistisch Dagblad. Zie:

Inmiddels is bekend geworden dat Mettavihari tijdens een groepssessie in de jaren ’80 in Groningen een deelnemer ongewenst benaderd heeft. Het bestuur wil er alles aan doen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Nog dit jaar zal een gedragscode worden opgesteld en zal gezocht worden naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op dit moment houden de meditatiebegeleiders zich al aan de ethische code van de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) en kan van de vertrouwenspersonen van deze stichting gebruik worden gemaakt.

We vinden het moedig van de Vipassana-leraren die de openbaarheid hebben gezocht en respecteren diegenen die dit om allerlei redenen minder gepast vonden. We wensen de leraren de komende tijd veel wijsheid toe.

Het bestuur

Heeft u naar aanleiding van dit bericht behoefte aan contact dan kunt u hiervoor terecht bij Ank Schravendeel, vipassanameditatie-leraar: 06-526 245 06 of
Hans Colpa, voorzitter: 06-456 855 87